top of page

Anke van Vliet-Zwiers:

 

“Het tot leven brengen van poppen en objecten en de suggestie wekken, dat zij een ziel hebben, vind ik fascinerend. Een pop mag en kan andere dingen, dan mensen kunnen. Tegelijkertijd herken je jezelf een pop. Je wéét dat het een pop is en tòch geloof je wat er gebeurt.”

Een glimlach, verwondering en plezier,

dat is wat ik met Popcontact wil bereiken.

Met Popcontact verbind ik op speelse en verrassende wijze mensen met zichzelf en elkaar én verbeeld ik verhalen. De kracht van poppenspel ontdekte ik tijdens mijn opleiding aan de HBO-Jeugdwelzijnswerk in Leeuwarden. 

 

In de jaren 90 gebruik ik poppenspel om jonge kinderen op het Medisch Kleuterdagverblijf hun eigen emoties en gedachtes te helpen verwoorden. Later draag ik, als trainer Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) deze ervaring over aan pedagogisch medewerkers. In 2008-2010 doe ik de tweejarige opleiding 'Poppen en objecttheater' van de Nederlandse vereniging voor het Poppenspel (NVP-UNIMA) en maak ik mijn eerste voorstelling.

 

Weer later ontdek ik de kracht van poppenspel voor mensen met dementie. Dat is voor mij de aanleiding om, na 20 jaar jeugdhulpverlening, me volledig te gaan richten op Popcontact. Mijn focus ligt op hen voor wie het leven extra uitdagingen kent. Met Popcontact lever ik maatwerk, zodat iedereen kan genieten van de magie van poppenspel. 

Magische voorstellingen en creatieve workshops 

Ik maak en speel voorstellingen voor kinderen. 'Bijzondere' kinderen blijven mijn aandacht houden. Daarom speel ik veel binnen het speciaal (basis)onderwijs, Kinderziekenhuis en de jeugdzorg. 

           

   Verrassende ontmoetingen tussen poppen en mensen. 

 

Bezielde poppen en professioneel spel raakt mensen in het hart, zeker ook volwassenen. Daarom heb ik ludieke act voor volwassenen ontwikkeld voor op feesten waarin de jubilaris wordt op humoristische en persoonlijke wijze toegesproken door een zeer karakteristieke dame. 

Om professionals binnen kinderopvang, onderwijs en zorg te helpen met de inzet van interactief poppenspel, heb ik de workshops 'De kracht van poppenspel' ontwikkeld. In het overdragen van kennis en ervaring heb ik veel plezier. 

Het interactieve poppenspel voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking heb ik ontwikkeld in de periode dat mijn vader in een verpleeghuis woonde. In dit spel komen voor mij de werelden van poppentheater en zorg samen. De jaaropleiding tot contactclown van Ray Bieman, (2016-2017) en opleiding bij Theater Veder heeft mij hierin verder gevormd. Hierdoor heb ik een huiskamervoorstellingen met poppen kunnen ontwikkelen voor ouderen mèt en zonder dementie. Zie verder ook LinkedIn.

Tot slot: De wereld van het poppenspel wordt gevoed door de Nederlandse vereniging voor het Poppenspel (NVP-UNIMA). Binnen deze vereniging ben ik zo'n 6 jaar secretaris. Ook ben ik lid van Stichting provinciaal overleg poppenspelers Utrecht (POPU). Mede dankzij contact met collegapoppenspelers kan ik me verder ontwikkelen. "

 

Hieronder enkele foto's van datgene dat je niet ziet, maar thuis gebeurt... het maken van poppen.

bottom of page