top of page

Incompany training 'Poppenspel in de zorg'' 

De zorg is veranderd. Nu mensen met dementie in een later stadium worden opgenomen in een verpleeghuis,

zijn er soms andere manieren nodig om hen verbinding te laten ervaren met zichzelf en de mensen om hen heen. Ook personeel is soms zoekende in hoe zij deze verbinding kunnen creëren.

Gelukkig is dit maken van verbinding mogelijk met muzische middelen als muziek, dans en poppenspel.

Deze middelen doen een ander beroep op mensen met een beschadigd brein en hebben veel mogelijkheden in zich. Poppenspel gaat voorbij de wereld van taal en raakt mensen in het hart. Met behulp van poppenspel wordt er gelachen, getroost, bewogen, gezongen en soms gehuild. Lees hier meer over interactief poppenspel in de zorg.  

Begin 2024 zijn tien medewerkers uit verpleeghuis de Antoniushof van Vivium, gestart met de Incompany training 'Poppenspel in de Zorg'. Zij leren hoe zij poppenspel gericht kunnen inzetten in de zorg, om het welzijn van bewoners te bevorderen.

Korte inhoud van training: 
Tijdens de 4 bijeenkomsten leren medewerkers, hoe je een pop tot leven wekt en hoe je deze in kan zetten om het contact te krijgen en te verdiepen met een bewoner. Omdat de werkdruk hoog is, wordt er ook aandacht besteed aan het creëren van kansen, om poppenspel in te zetten. Uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende disciplines wordt hierbij als zeer waardevol ervaren. Doordat men elkaar op een andere, speelse, manier leert kennen en op de werkvloer samen mogelijkheden onderzoekt, groeit de onderlinge band en werkplezier. 

 

De basis in deze training is de belevingsgerichte benadering, video interactie-methodiek en speltechnieken vanuit het poppentheater en contactclownerie. Medewerkers reflecteren op wat zij doen, zien bij de bewoner en wat dit doet met henzelf. Dit doen zij schriftelijk en door het maken en analyseren van filmbeelden. Indien nodig wordt ook 'coaching on the job' ingezet. Om de geleerde vaardigheden vast te houden en bewust in te zetten als interventie, volgen er 3 supervisie-bijeenkomsten in kleine groepen. Na succesvolle afronding van de training ontvangen de deelnemers het certificaat 'Poppenspel in de Zorg'.  

 

Voor wie: medewerkers die affiniteit hebben met poppenspel; welzijns- en zorgmedewerkers, gastvrouwen, mede-werkers bij de receptie of het restaurant en vrijwilligers.

In de zomer en najaar wordt de huidige opzet geëvalueerd op de resultaten voor de bewoners, personeelsleden en de trainingsopzet. Mogelijk dat de opzet dan een beetje wordt aangepast. 

Wil je meer weten over de company training 'Poppenspel in de Zorg': neem contact op om de mogelijkheden voor jouw vestiging te bespreken en een offerte aan te vragen. 

1. Wie is jouw pop ?

2. Wat ziet een pop en hoe kijkt hij?

Voorbeelden uit de praktijk: 

Gastvrouw Diana: 

Mevrouw was heel erg onrustig, er werd nogal veel gepraat in de huiskamer en mevrouw begon hard te gillen. Ik zag een knuffel hondje liggen en ben op een rustige manier met de dame gaan praten. Ik vroeg of ze het hondje even wilde vast houden en aaien. Mevrouw ontspande zich en zei: "wat is hij schattig". Ze liet het hondje ook niet meer los. Ik kreeg er kippenvel van, zo mooi om te zien. Ik denk dat deze kleine momentjes goud zijn. Ook ben ik nu tussen de bewoners gaan lunchen, ik merk dat ze dit erg leuk vinden. 

Filmanalyse van medewerkster welzijn Melissa: 

Mevrouw zit op bed met de pop. Melissa zit op haar knieën naast het bed. Heel rustig manipuleert Melissa de pop en gaat in op wat mevrouw vertelt en doet met haar lichaam.

We zien dat mevrouw veel lacht, zorgzaam en liefdevol is met de pop. Na het zien van de beelden, vertelt Melissa dat mevrouw depressief is en veel op bed ligt. Het spelcontact lijkt iets te raken bij mevrouw en onthult waar zij behoefte aan heeft. Melissa zal deze beelden ook bespreken met de sociaal agoog, om te onderzoeken hoe deze mevrouw vaker gelukkige momenten kan beleven. 

3. Hoe kijkt, luistert en praat een pop?

bottom of page