top of page

Incompany training 'Poppenspel in de zorg'' 

De zorg is veranderd. Nu mensen met dementie in een later stadium worden opgenomen in een verpleeghuis,

zijn er soms andere manieren nodig om hen verbinding te laten ervaren met zichzelf en de mensen om hen heen. Ook personeel is soms zoekende in hoe zij deze verbinding kunnen creëren.

Gelukkig is dit maken van verbinding ook mogelijk met muzische middelen als muziek, dans en poppenspel. Muzische middelen doen een ander beroep op mensen met een beschadigd brein en hebben veel mogelijkheden. 

Zo gaat Poppenspel voorbij de wereld van taal en raakt mensen in het hart. Dankzij poppenspel wordt er gelachen, getroost, bewogen, gezongen en soms gehuild. Lees hier meer over interactief poppenspel in de zorg.  

Begin 2024 zijn negen medewerkers uit verpleeghuis de Antoniushof van Vivium, gestart met de Incompany training 'Poppenspel in de Zorg'. Zij leren hoe zij poppenspel gericht kunnen inzetten in de zorg, om het welzijn van bewoners te bevorderen. De eerste resultaten zijn positief!

Korte inhoud van training: 
Tijdens de 4 cursusmiddagen van 3 uur en 3 groepssupervisiebijeenkomsten van 1,5 uur, leren medewerkers, hoe je een pop tot leven wekt en hoe je deze in kan zetten om het contact te krijgen en te verdiepen met een bewoner.

 

De basis in deze training is de belevingsgerichte benadering, video interactie-methodiek en speltechnieken vanuit het poppentheater en contactclownerie. Medewerkers reflecteren op wat zij doen, zien bij de bewoner en wat dit doet met henzelf. Dit doen zij mondeling, schriftelijk en door het maken en analyseren van filmbeelden. Indien nodig wordt ook 'coaching on the job' ingezet. Omdat de werkdruk hoog is, wordt er ook aandacht besteed aan het creëren van kansen, om contactmomenten te verdiepen en poppenspel in te zetten. Uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende disciplines wordt hierbij als zeer waardevol ervaren. Doordat men elkaar op een andere, speelse, manier leert kennen en op de werkvloer samen mogelijkheden onderzoekt, groeit de onderlinge band en werkplezier.  Na succesvolle afronding van de training ontvangen de deelnemers het certificaat 'Poppenspel in de Zorg'.  

Voor wie: Alle medewerkers die hun relatie met bewoners willen verdiepen en benieuwd zijn naar de mogelijkheden van poppenspel; welzijns- en zorgmedewerkers, gastvrouwen, medewerkers bij de receptie of het restaurant en vrijwilligers.

De enquête na 4 cursusmiddagen is ingevuld door 8 van de 9 deelnemers. De eerste resultaten zijn positief. 

 

Resultaten die gaan over kwaliteit van belevingsgerichte zorg: 

  • 87,5% ziet nu nog beter hoe ze goed kunnen afstemmen op bewoners.

  • 62,5% maakt vaker bewust tijd voor bewoners.

  • 75% geeft aan dat ze met knuffels/poppen méér en gemakkelijker: contact kunnen maken met bewoners,      die erg verzonken zijn in zichzelf. Ook kunnen zij via poppenspel iemand helpen een sombere stemming te verbeteren of mensen te kunnen afleiden én plezier kunnen maken met bewoners. 

  • 62,5 % geeft aan dat zij via poppenspel bewoners gemakkelijker kunnen troosten en dat zij poppenspel  bewust vaker inzetten, als ze merken dat dit helpend is.

Resultaten die gaan over werkplezier:

  • 82,5 % had plezier tijdens de cursusmiddagen en kan bewoners vaker een plezier moment bezorgen. Dit laatste sluit aan bij kernwaarden van deze medewerkers.

  • 75% geeft aan haar collega’s nu beter te kennen.

  • 50% voelt zich zekerder in het werk, omdat ze iets extra’s kunnen toevoegen.

 

Wil je meer weten over de company training 'Poppenspel in de Zorg': neem contact op om de mogelijkheden voor jouw vestiging te bespreken en een offerte aan te vragen. 

1. Wie is jouw pop ?

2. Wat ziet een pop en hoe kijkt hij?

3. Hoe kijkt, luistert en praat een pop?

Praktijk ervaringen: 

Gastvrouw Diana: 

Mevrouw was heel erg onrustig, er werd nogal veel gepraat in de huiskamer en mevrouw begon hard te gillen. Ik zag een knuffel hondje liggen en ben op een rustige manier met de dame gaan praten. Ik vroeg of ze het hondje even wilde vast houden en aaien. Mevrouw ontspande zich en zei: "wat is hij schattig". Ze liet het hondje ook niet meer los. Ik kreeg er kippenvel van, zo mooi om te zien. Ik denk dat deze kleine momentjes goud zijn. Ook ben ik nu tussen de bewoners gaan lunchen, ik merk dat ze dit erg leuk vinden. 

Filmanalyse van medewerkster welzijn Mary: 

Mevrouw zit op bed met de pop. Mary zit op haar knieën naast het bed. Heel rustig manipuleert Mary de pop en gaat in op wat mevrouw vertelt en doet met haar lichaam.

We zien dat mevrouw veel lacht, zorgzaam en liefdevol is met de pop. Na het zien van de beelden, vertelt Mary dat mevrouw depressief is en veel op bed ligt. Het spelcontact lijkt iets te raken bij mevrouw en onthult waar zij behoefte aan heeft. Mary zal deze beelden ook intern bespreken, om te onderzoeken hoe deze mevrouw vaker gelukkige momenten kan beleven. 

bottom of page